Директор школе – Милан Димитријевић
Број телефона: +3813865060
Eлектронска пошта: ssava2010@gmail.com